Kontakt

Brokersko društvo u osiguranju
"Finos" d.o.o. Banja Luka

 

Adresa:                                                                           Registrovano kod Okružnog privrednog suda u Banjaluci pod brojem:
Mirka Kovačevića 13A                                                     057-01-0217-14
78000 Banja Luka                          
Republika Srpska (BiH)                                                    Dozvola za rad od AZORS boj: 05/507-1/18   
 
Telefon:                                                                              Matični broj:
+387 (0)51 431-111                                                           11117490
 
Fax:                                                                                     JIB:
+387 (0)51 431-110                                                            4403732410009
 
E-mail:                                                                                 Komercijalna banka a.d. Banja Luka
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                                                                 571-010-00002482-87
 
Naša lokacija: