Nezivotno osiguranje

U neživotna osiguranja se ubrajaju sve vrste osiguranja koje ne spadaju u životna osiguranja. Osiguranje imovine može zaključiti samo lice koje ima interes da se ne dogodi osigurani slučaj. Pravo iz osiguranja mogu imati lica koja su u času nastanka štete imala materijalni interes da se osigurani slučaj ne dogodi.

        

Neživotno osiguranje obuhvata:House Guest Blog

 • Osiguranje nezgode 
 • Zdravstveno osiguranje
 • Osiguranje vozila koja se kreću po kopnu, osim vozila koja se kreću po šinama
 • Osiguranje vozila koja se kreću po šinama
 • Osiguranje vazduhoplova
 • Osiguranje plovila
 • Osiguranje robe u prevozu
 • Osiguranje imovine od požara i prirodnih sila
 • Osiguranje od ostalih šteta na imovini
 • Osiguranje od odgovornosti za motorna vozila40 buy used cars monmouth county used car dealership neptune city nj
 • Osiguranje od građanske odgovornosti za vazduhoplove
 • Osiguranje od odgovornosti za plovila
 • Osiguranje od opšte građanske odgovornosti
 • Osiguranje kredita
 • Osiguranje garancija
 • Osiguranje od različitih finansijskih gubitaka
 • Osiguranje troškova pravne zaštite
 • Osiguranje pomoći

  

computers                  f60a47f7792630a3a86bc14c0657e89c XL                       iStock 000013825372 Large                    naxos motorbike rentals