Usluge

Brokersko društvo u osiguranju "Finos" d.o.o. Banja Luka posluje nezavisno od društava za osiguranje i radi u interesu klijenta koji ga angažuje za poslove posredovanja u osiguranju. Svojim stručnim potencijalom, dosadašnjim iskustvom i načinom rada pomažemo klijentima u sagledavanju problematike osiguranja, utičemo na smanjenje administracije u vezi sa poslovima osiguranja, te štedimo klijentu vrijeme i novac. U okviru svoje profesionalne odgovornosti "Finos" d.o.o. za svoje klijente vrši:

Izradu audita u osiguranjuosiguranje rizik

  • analizira važeće polise osiguranja
  • utvrđuje potrebe klijenta za osiguranjem

Analizu rizika

  • obilazak firme radi sagledavanja rizika
  • vrednovanje dosadašnjih štetnih događaja i njihov način pokrića i likvidacijebroker

Ugovaranje osiguranja

  • upućivanje zahtjeva za ponudu osiguranja u ime i za račun klijenta
  • prezentovanje potrebnih podataka osiguravajućim društvima radi izrade ponude osiguranja
  • izbor najbolje ponude koja je u interesu klijenta

Pomoć u rješavanju štetnog događajastetni dogadjaj

  • prijava štetnog događaja kod osiguravajućeg društva
  • učestvovanje u procedurama oko procjene štete
  • obezbjeđivanje optimalne i ekspeditivne likvidacije štetnog događaja

Briga o klijentu za svo vrijeme trajanja osiguranja

Nezavisno i objektivno savjetovanje po pitanju osiguranja, tržišta osiguranja i rukovođenja rizicima, informacija o svim vrstama osiguranja i novim proizvodima osiguranja, a na osnovu praćenja razvoja i analize tržišta osiguranja.

Bilo bi nam zadovoljstvo da nas posjetite i u neposrednom razgovoru i kontaktu saznate više detalja vezano za djelatnost koju obavljamo. Takođe, ukoliko ste nezadovoljni našom uslugom, Vašu pritužbu možete podnijeti prema sljedećem Uputstvu.