POZOVITE NAS JOŠ DANAS

I ZAKAŽITE SASTANAK

Finos d.o.o. Banja Luka

Brokersko društvo u osiguranju

Mirka Kovačevića 13A
78000 Banja Luka
Republika Srpska (BiH)

+387 (0)51 431-111
+387 (0)51 431-110

Komercijalna Banka a.d. Banja Luka
571-010-00002482-87

JIB
4403732410009

Dozvola za rad od AZORS broj:
05/507-1/18

Registrovano kod Okružnog suda u Banjaluci pod brojem: 057-01-0217-14