Poštovani klijenti,

Činjenica je, da se osiguranje danas javlja kao potreba kako u privatnom, tako i u poslovnom životu. Sve veći broj osiguravajućih društava na tržištu nastupa s različitim paletama usluga i različitim cijenama, što najčešće zbunjuje klijente. Klijentima je zato potrebno sve više vremena da bi analizirali raznovrsnu ponudu s aspekta cijene i kvaliteta, te na kraju načinili pravi izbor koji nije uvijek očigledan. U ovakvom mnoštvu ponuda osiguravajućih društava, usluga brokera u osiguranju javlja se kao sasvim logična i nezaobilazna spona između osiguravajućih društava i korisnika njihovih usluga. Kao što su lični advokat, porodični ljekar ili lični bankar sasvim uobičajena pojava, institut lični broker za osiguranje je takođe nezaobilazan faktor kako u svijetu tako i kod nas.

Mi brokeri u osiguranju imamo jedan važan zadatak, a to je da našim klijentima pomognemo da odaberu polisu koja će im pružiti najbolje osigravajuće pokriće. Međutim, angažman brokera se ne završava s potpisivanjem polise, već se on nastavlja stalnom brigom u svim fazama ugovora o osiguranju. Ovo se ogleda u praćenju rokova isteka polisa, te pomoći klijentu i brige na naplati štete u slučaju nastanka štetnog događaja. U kontinuitetu anliziramo protfolio usluga svih osiguravajućih društava na domaćem tržištu. U slučaju da u tržišnoj ponudi dođe do promjena koje su povoljnije za klijenta, preporučujemo mu zaključivanje ugovora sa drugim osiguravajućim društvom ili promjenu vrste usluge. Ovakav odnos pruža dodatnu zaštitu i sigurnost našim klijentima.

Ukoliko Vam je potrebno osiguranje kontaktirajte nas i raspitajte se na koji način ćete se najbolje zaštititi od potencijalnog štetnog događaja. Bilo bi nam zadovoljstvo da nas posjetite i u neposrednom razgovoru i kontaktu saznate više detalja vezano za djelatnost koju obavljamo.

S poštovanjem,

Direktor
Dušan Šljivar