FINOS DOO BANJA LUKA

PROFESIONALNA REGULATIVA

Zakoni

Poštovani klijenti,
Svi aktuelni propisi koji regulišu rad posrednika u osiguranju kao i društava za osiguranje, mogu se naći na web stranici Agencije za osiguranje Republike Srpske (AZORS) i Agencije za nadzor osiguranja FBiH (NADOS). Ukoliko želite da preuzmete ili pogledate navedene propise, kliknite na plavu tipku profesionalna regulativa i otvoriće Vam se web stranica AZORS ili NADOS sa listom svih propisa.