savjetovanje iz oblasti osiguranja

briga o klijentu za vrijeme trajanja osiguranja

Brokersko društvo u osiguranju “Finos” d.o.o. Banja Luka posluje nezavisno od društava za osiguranje i radi u interesu klijenta koji ga angažuje za poslove posredovanja u osiguranju. Svojim stručnim potencijalom, dosadašnjim iskustvom i načinom rada pomažemo klijentima u sagledavanju problematike osiguranja, utičemo na smanjenje administracije u vezi sa poslovima osiguranja, te štedimo klijentu vrijeme i novac. Naše usluge koje su definisane zakonom klijentima pružamo bez naknade.

U okviru svoje profesionalne odgovornosti "Finos" d.o.o. za svoje klijente vrši:

Izradu audita u osiguranju

 • analizira važeće polise osiguranja
 • ukazuje na detalje ugovorenih pokrića rizika
 • utvrđuje potrebe klijenta za osiguranjem

Analizu rizika

 • obilazak firme radi sagledavanja rizika
 • identifikacija rizika koji ugrožavaju redovno poslovanje
 • vrednovanje dosadašnjih štetnih događaja i njihov način pokrića i likvidacije

 

imgpsh_fullsize-3

Ugovaranje osiguranja

 • upućivanje zahtjeva za ponudu osiguranja u ime i za račun klijenta
 • prezentovanje potrebnih podataka osiguravajućim društvima radi izrade ponude osiguranja
 • izbor najbolje ponude koja je u interesu klijenta
 • praćenje i pregled ugovorenih polisa

Pomoć u rješavanju štetnog događaja

 • prijava štetnog događaja kod osiguravajućeg društva
 • učestvovanje u procedurama oko procjene štete
 • obezbjeđivanje optimalne i ekspeditivne likvidacije štetnog događaja

Našim klijentima pružamo nezavisno i objektivno savjetovanje po pitanju osiguranja, tržišta osiguranja i rukovođenja rizicima, informacija o svim vrstama osiguranja i novim proizvodima osiguranja, a na osnovu praćenja razvoja i analize tržišta osiguranja.

Bilo bi nam zadovoljstvo da nas posjetite i u neposrednom razgovoru i kontaktu saznate više detalja vezano za djelatnost koju obavljamo. Takođe, ukoliko ste nezadovoljni našom uslugom, Vašu pritužbu možete podnijeti prema Uputstvu koje možete preuzeti klikom na plavu tipku preuzmi Uputstvo.