POZOVITE NAS JOŠ DANAS

I ZAKAŽITE SASTANAK

Brokersko društvo u osiguranju

Finos d.o.o. Banja Luka

S J E D I Š T E

Mirka Kovačevića 13A
78000 Banja Luka
Republika Srpska (BiH)

Komercijalna Banka a.d. Banja Luka
571-010-00002482-87

JIB
4403732410009

Registrovano kod Okružnog suda u Banjaluci pod brojem: 057-01-0217-14
+387 (0)51 431-111
+387 (0)51 431-110

Dozvola za rad od AZORS broj:
05/507-1/18

Brokersko društvo u osiguranju

Finos d.o.o. Banja Luka

Filijala Sarajevo

ParomlinsKa 53G
71000 Novo Sarajevo
Federacija BiH

+387 (0)33 658-977

JIB
4403732410025

Dozvola za rad od NADOS broj: 01-06.4-059-3063-1/20