ŽIVOTNO OSIGURANJE

NEŽIVOTNO OSIGURANJE

ŽIVOTNO OSIGURANJE

Životno osiguranje je provjeren oblik osiguranja i štednje u svim razvijenim zemljama. Osiguranje života nastaje na osnovu ugovora o osiguranju i tim ugovorom osiguravajuće društvo preuzima obavezu da korisniku osiguranja isplati ili isplaćuje ugovorenu sumu novca u slučaju da nastupi predviđeni događaj, uz uslov da na račun društva budu uplaćivani određeni iznosi novca u predviđenim rokovima (premija osiguranja). 

Životno osiguranje obuhvata sljedeće vrste

 • Osiguranje života za slučaj smrti
 • Osiguranje života za slučaj doživljenja
 • Osiguranje života za slučaj smrti i doživljenja – mješovito osiguranje
 • Doživotno osiguranje za slučaj smrti
 • Osiguranje lične doživotne rente
 • Ostala rentna osiguranja
 • Dodatno osiguranje od posljedice nesrećnog slučaja uz životno osiguranje
 • Dodatno zdravstveno osiguranje uz životno osiguranje
 • Ostala dodatna osiguranja lica uz životno osiguranje
 • Ostala životna osiguranja
Happy-Old-People
ID:55016255

NEŽIVOTNO OSIGURANJE

U neživotna osiguranja se ubrajaju sve vrste osiguranja koje ne spadaju u životna osiguranja. Polisu osiguranja imovine može zaključiti samo lice koje ima interes da se ne dogodi osigurani slučaj. 

Neživotno osiguranje obuhvata sljedeće vrste

 • Osiguranje nezgode 
 • Zdravstveno osiguranje
 • Osiguranje vozila koja se kreću po kopnu, osim vozila koja se kreću po šinama
 • Osiguranje vozila koja se kreću po šinama
 • Osiguranje vazduhoplova
 • Osiguranje plovila
 • Osiguranje robe u prevozu
 • Osiguranje imovine od požara i prirodnih sila
 • Osiguranje od ostalih šteta na imovini
 • Osiguranje od odgovornosti za motorna vozila
 • Osiguranje od građanske odgovornosti za vazduhoplove
 • Osiguranje od odgovornosti za plovila
 • Osiguranje od opšte građanske odgovornosti
 • Osiguranje kredita
 • Osiguranje garancija
 • Osiguranje od različitih finansijskih gubitaka
 • Osiguranje troškova pravne zaštite
 • Osiguranje pomoći
kuca
40-buy-used-cars-monmouth-county-used-car-dealership-neptune-city-nj
Naxos activities