Da li ste znali da je prvi vid ugovaranja osiguranja bio takozvani „Zajam pomorcima“ kod trgovaca u Vavilonu 4000 godina p.n.e.?

„Ako je rizik poput tinjajućeg uglja koji u svakom trenutku može izazvati požar, onda je osiguranje civilizacijski aparat za gašenje požara.“

Glavni koncept osiguranja je suštinski svijest o riziku, a ona je stara koliko i ljudsko postojanje. Bilo da se radi o lovu na ogromnu i opasnu životinju, da bi se smanjio rizik od smrti i neuspješnog poduhvata, ljudi su odlazili u grupni lov; ili slanju tereta u nekoliko različitih karavana, da bi se izbjegao gubitak cijele pošiljke, kako su to radili u staroj Kini, ljudi su oduvijek bili oprezni i u sve svoje poduhvate uključivali i faktor rizika.

Prvi vid ugovaranja osiguranja “Zajam pomorcima”

Oblik osiguranja sličan savremenim tekovinama pojavljuje se sa formiranjem prvih civilizacija. Takozvani „Zajam pomorcima“ je prvi vid ugovaranja osiguranja kod trgovaca u Vavilonu 4000 godina p.n.e. „Zajam pomorcima“ je primjenjivan i kod Hindusa 600 godina p.n.e., kao i kod drevnih Grka  u 4. vijeku p.n.e. Stari Grci su kao pomorska zemlja imali ugovore sa susjednim mediteranskim zemljama sa kojim su održavale komercijalne odnose. Princip „Zajma pomorcima“ zasnivao se na davanju pozajmice trgovcima uz proviziju, tako da u slučaju da se pošiljka izgubi na moru, pozajmica nije morala biti vraćena, jer je kamata pokrivala rizik osiguranja. Pomorsko osiguranje je postalo jako razvijeno u 15.-om vijeku.

Prva osiguravajuća kompanija u oblasti pomorskog osiguranja nosi naziv po Edvardu Lojd-u.

Početke modernog osiguranja nalazimo u Engleskoj u 17.-om vijeku. Tačnije, nakon Velikog požara u Londonu 1666. godine došlo je do procvata osiguranja imovine i robe od požara. Tokom takozvane „Ere mjehurića“ u Engleskoj je nakon 1711. godine osnovan veliki broj osiguravajućih društava. Mnoga od njih nisu bila legitimna i prodavala su lažne polise osiguranja, sve u cilju brze zarade. Međutim, u moru lažnih i prevarantskih osiguravajućih kuća, iznikle su dvije jako važne i uspješne, čija je reputacija neprikosnovena: London Assurance Corporation i Royal Exchange Assurance Corporation. Njihova djelatnost u oblasti osiguranja označila je početak savremenog osiguranja imovine i profesionalne odgovornosti. U eri kolonizacije nastalo je i prvo međunarodno udruženje prodaje osiguranja-Lloyd’s of London.

Kroz vrijeme osiguranje se prilagođavalo političkim i ekonomskim prilikama, pa je nastao značajan broj osiguravajućih društava koja su djelovala kao dio centalizovanog državnog aparata, npr. u bivšoj SSSR. U zapadnom svijetu prilike su bile malo drugačije, pa je i situacija u oblasti osiguranja bila u skladu s tim. Nastao je veliki broj privatnih osiguravajućih društava koja su dovela do jake konkuretnosti na tržištu usluga osiguranja.

Kod nas u Bosni i Hercegovini primat imaju privatna osiguravajuća društva koja kvalitetom i raznolikošću usluga daju našim stanovnicima priliku da na jednostavan i brz način nađu sve što im je potrebno da zaštite svoju imovinu, djelatnosti i još mnogo više.