Zašto se ljudi odlučuju za životno osiguranje?

“Životno osiguranje ne kupuješ jer ćeš ti umrijeti, nego zato što će oni koje voliš živjeti.” www.graciousquotes.com

Važan segment u oblasti modernog osiguranja zauzima životno osiguranje. Životno osiguranje kupuju ljudi koji uzimajući u obzir rizike koje život nosi pozitivno razmišljaju da zbrinu svoje bližnje, te da u slučaju njihove smrti ostali članovi porodice ne osjete manjak njihove finansijske podrške. Iz tog razloga uzimaju polise životnog osiguranja kako bi nadoknadili gubitak prihoda koji nastaje nakon njihove smrti. Ako smrt osiguranog lica nastupi dok je ugovor sa osiguravajućom kućom na snazi, osiguranje plaća određenu svotu novca osobi koja je imenovana kao korisnik osiguranja.

Family Care And Protection

Korijeni ideje o mogućnosti osiguranja ljudskog života u slučaju naprasne smrti sežu čak do Rima i stare Grčke 600 godina p.n.e. Za začetnika ove ideje smatra se rimski general Gaius Marius. On je postavio temelj koncepta “društva za sahrane” za svoje suborce. U slučaju da vojnik pogine u vojnom pohodu, preživjeli vojnici su se udruživali i snosili troškove sahrane. Ova ideja solidarnosti je ubrzo zaživila i u ostalim slojevima društva, a s vremenom se razvila i na poslijetku stvorena je finansijska mreža podrške za porodice nastradalih u borbi.

Prvo moderno osiguravajuće društvo Lloyd’s of London koje se bavilo životnim osiguranjem nastaje u Londonu krajem 17.-og vijeka. Lloyd’s of London je do dan danas najprepoznatljivija osiguravajuća kuća u svijetu. Istinski procvat životno osiguranje doživljava u 20.-om vijeku u Sjedinjenim američkim državama.

Iako nam se čini da na tržištu postoji bezbroj vrsta životnog osiguranja, u suštini postoje samo tri osnovne vrste, a sve ostalo su varijacije na temu. Tako, postoji:

  1. Mješovito životno osiguranje
  2. Osiguranje u slučaju smrti
  3. Životno osiguranje sa investicionim rizikom

Mješovito  životno osiguranje je osiguranje i štednja istovremeno. Korisniku osiguranja se po isteku polise osiguranja isplaćuje dogovorena osigurana suma sa dobicima, a u slučaju smrti isplaćuje se osigurana suma u slučaju smrti zajedno sa dobicima. Ovaj oblik životnog osiguranja je jako siguran.

Životno osiguranje u slučaju smrti se može kupiti na određen, na neodređen period ili sa vremenski ograničenim rokom isplate. U prvom slučaju, kada uzimate životno osiguranje u slučaju smrti na određen period, osigurani ste isključivo za taj period dok plaćate osiguranje. Ovaj vid osiguranja ne uključuje štednju i najjeftinije je od svih vrsta osiguranja. Doživotno osiguranje znači da je osoba osigurana do kraja života, jer osiguranik plaća premiju do kraja života. Unaprijed dogovoreni korisnik osiguranja dobiva isplaćenu ugovorenu sumu poslije smrti osiguranika. Životno osiguranje sa ograničenim rokom isplate je specifično po tome što osiguravajuće društvo osiguranu sumu isplaćuje tek po isteku unaprijed dogovorenog vremena trajanja polise, tako da iako je osiguranik preminuo prije roka isplate, osiguranje taj rok ne može promjeniti. Često se koristi kao sigurnost i kapital za penziju ili npr. školovanje djece.

Životno osiguranje sa investicionim rizikom je prilično nov proizvod na tržištu osiguranja i od osiguranika iziskuje poznavanje prilika na tržištu kapitala. Kada kupite ovaj vid osiguranja, pored osiguranja od smrti dobijete i štednju u odabranim uzajamnim fondovima.

Kada razmišljate o kupovini životnog osiguranja morate uzeti u obzir mnogo faktora: kako i na koliko dugo želite biti osigurani, koji tip životnog osiguranja vam odgovara, koliko ste spremni rizikovati, kakve su vam finansijske mogućnosti, i dr.

Danas nam je na tržištu dostupan veliki broj osiguravajućih kuća sa najraznovrsnijom ponudom životnog osiguranja po svačijoj mjeri. Iako su se životne prilike mjenjale kroz vrijeme, ono što je ostalo i što se provlači kao neprekidna nit kada govorimo o životnom osiguranju je princip finansijske sigurnosne mreže kada se dogodi ono nezamislivo.